Retslig inkasso

inkasso

Hvad betyder retslig inkasso?

Retslig inkasso også kaldet indenretlig inkasso er de retslige skridt, som du eller din inkasso advokat kan forfølge, når skyldner ikke frivilligt vil betale din faktura. Sagt på en anden måde, er retslig inkasso de retslige skridt, der er mulige inden for retten.

 

Udenretlig inkasso

Der eksisterer også et udtryk, som kaldes udenretlig inkasso. Udenretlig inkasso er de skridt, som du kan tage uden om retten herunder at kontakte skyldner og sende rykkerskrivelser. Når de udenretlige inkassoskridt er udtømt, og skyldner stadig ikke betaler, overgår din sag til indenretlig inkasso.

 

Retslige skridt

Hvilke retslige skridt er mulige ved retslig inkasso? Typisk vil din inkasso advokat udforme et betalingspåkrav eller inkassostævning, som sendes til fogedretten i den retskreds, hvor skyldner har sin bopæl eller sit hovedsæde. Når du har opnået et udlægsgrundlag (eks. et betalingspåkrav), kan der ske tvangsinddrivelse gennem fogedretten. Tvangsinddrivelse sker typisk ved, at skyldner indkaldes til et fogedretsmøde.

 

Send din sag i dag - Omkostningsfri Inkasso.

 

Inkassovarsel og inkassolovens § 10

Inden du overgiver din sag til inkasso, skal du sende et inkassovarsel til skyldner. Det er i strid med god inkassoskik at påbegynde inkassosagen uden at sikre sig, at der er afgivet inkassovarsel. For at være sikker på, at du har sendt et korrekt inkassovarsel, kan du med fordel hente vores rykkerbrev som indeholder et inkassovarsel. Inkassovarslet skal indeholde en tekst, der angiver, at såfremt skyldner ikke betaler senest 10 dage efter afsendelsen af skrivelsen, vil skyldner blive pålagt at betale yderligere inddrivelsesomkostninger.

 

Hvis du ikke selv sender inkassovarslet, sender Advokaternes Inkasso Service varslet for dig.

 

Hvornår er retslig inkasso en mulighed?

Retslig inkasso er en mulighed, når du har sendt et inkassovarsel til skyldner, dvs. at du skal sende et rykkerbrev, der indeholder en betalingsfrist på 10 dage samt varsling om inkasso. Når Advokaternes Inkasso Service har modtaget din sag, sender vi som det første et inkassobrev til skyldner.

 

Hvilke regler gælder for retslig inkasso

Du skal primært være opmærksom på inkassolovens § 10, § 11 og § 12.

 

Brug et økonomisystem med indbygget rykkermodul

Det kan være tidskrævende at holde øje med hvem der ikke betalt dine fakturaer. Hvis du vil automatisere din rykkerproces, kan du benytte et økonomisystem som har indbygget rykkermodul. Rykkermodulet i Webfinance sender et inkassovarsel til skyldner. Betaler skyldner ikke, sender Webfinance automatisk sagen til os. Vi hjælper dig med at inddrive din faktura.

 

Se her hvordan det virker: