Tlf. +88 53 55 53

Priser

Send din sag ved at udfylde vores formular eller ved integration. Vi beregner kun salær ved succesfuld inddrivelse.
Har du spørgsmål, kan vi kontaktes på telefon 88 53 55 53 eller på info@inkassoadvokat.dk

Opret krav via integration

0,- kr.

10% af hovedstolen og de renter,

gebyrer og salærer som skyldner skal betale

Antal sager Ubegrænset

Oprettelsesgebyr 0 kr.

Pris pr. måned 0 kr.

Afregnes kun ved inddrivelse 

Rykkere ✓

Inkassovarsel ✓

Renter pålægges skyldner ✓

Telefon support ✓

Mail support ✓

Personligt opkald til skyldner ✓

Registrering i RKI omkostningsfrit ✓

Gratis desktop-App ✓

Opret dit krav

0,- kr.

12% af hovedstolen og de renter,

gebyrer og salærer som skyldner skal betale

Antal sager Ubegrænset

Oprettelsesgebyr 0 kr.

Pris pr. måned 0 kr.

Vi afregner kun ved inddrivelse 

Rykkere ✓

Inkassovarsel ✓

Renter pålægges skyldner ✓

Telefon support ✓

Mail support ✓

Personligt opkald til skyldner ✓

Registrering i RKI omkostningsfrit ✓

Gratis desktop-App ✓

Antal sager

Oprettelsesgebyr

Pris pr. måned

Afregnes ved inddrivelse

Rykkere

Inkassovarsel

Renter pålægges skyldner

Telefon support

E-mail support

Personligt opkald til skyldner

Registrering i RKI omkostningsfrit

Adgang til vores web app

Ubegrænset

0 kr.

0 kr.

10% af hovedstolen

Ubegrænset

0 kr.

0 kr.

12% af hovedstolen

Priser

Vi tilbyder flere tillægsydelser herunder anmeldelse af krav i konkurs- og dødsboer, udkørende fogedforretning, udarbejdelse af fogedbegæringer på baggrund af et eksisterende fundament (betalingspåkrav, dom, frivilligt forlig, gældsbrev mv.). Du finder vores priser for tillægsydelser i vores prisliste, som fremgår nederst i vores betingelser.

Du betaler os kun, hvis vi inddriver dit krav. Salæret er sammensat af de lovfastsatte gebyrer, inkassoomkostninger, mødesalærer og renter samt 12 % af hovedstolen. Hvis du sender sagen til os via en af vores integrationer, giver vi dig en rabat på 2% af hovedstolen, således at du modtager 90% af din faktura.

 

Det er en fordel for dig at sende et inkassovarsel til skyldner, inden du sender sagen til os, idet vi beregner et beløb svarende til inkassosalæret, hvis skyldner betaler efter inkassovarslet. Hent et eksempel på et inkassovarsel.

Vi kan gennemføre hele den udenretlige del omkostningsfrit. Vi modtager således alene betaling, hvis skyldner betaler. Den indenretlige del gennemføres til en fast pris på 1.000,- kr. samt retsafgiften. Retsafgiften er typisk 700,- kr. og skal i sidste ende betales af skyldner.

Nej, vores service er abonnements fri. Sagerne kan endda gennemføres helt uden omkostninger, hvis du mener, det er at kaste gode penge efter dårlige.

Load More

Hvad gør jeg hvis...

Hvis skyldner betaler direkte til dig, må du sørge for at give os besked, så vi kan regulere kravet derefter, ligesom du må sørge for at overføre vores andel til os.

Hvis skyldner gør indsigelser, vil vi søge at få afklaret en eventuel misforståelse hos skyldner. Såfremt der foreligger en tvist, som du ønsker at føre videre, vil vi tilbyde at bistå hermed efter nærmere aftale og ofte til en fast pris. Trækker du sagen tilbage, vil vi i nogle tilfælde forlange helt eller delvis betaling som om kravet havde været inddrevet. Denne artikel behandler indsigelser i inkassosager.

Alle krav op til 100.000 kr. kan behandles. Såfremt kravet er større, vil sagen blive behandlet af en advokat hos Stohn Advokatfirma.

 

Det er en betingelse, at
– Fordringen er ubestridt. En bestridt fordring kaldes også et krav med indsigelser.
– Skyldner ikke er under konkurs eller rekonstruktion
– Skyldner på tidspunktet for gældsstiftelsen var myndig
– Du skal have sendt et inkassovarsel til skyldner

Du kan trække en sag tilbage når som helst, men vi forbeholder os da, at beregne sig salær, som var kravet inddrevet på tidspunktet for tilbagekaldelsen. Det skyldes, at vi lægger et stort arbejde i at inddrive dit tilgodehavende. Vores indstilling er dog den, at du skal være tilfreds med vores indsats.

Load More