Priser

Åben fanen nedenfor og se prisen for at få behandlet din sag i fogedretten.

Udenretlig inkasso

Udenretlig Inkasso

Det gør vi for dig

  • Opretter din sag
  • Opgør dit krav
  • Sender et inkassobrev til skyldner
  • Ringer til skyldner
  • Indgåelse og administration af afdragsordning
  • Frivilligt forlig

Vores salær består af 10% af dit oprindelige fakturakrav samt de omkostninger, som skyldner skal betale. Vi beregner kun et salær, hvis vi inddriver dit tilgodehavende.

Indenretlig inkasso

Indenretlig inkasso

Fast pris

Lykkes det ikke at få skyldner til at betale udenretligt, bør sagen sendes i fogedretten meget hurtigt. Denne ydelse leverer vi til en fast pris på 800 kr. Hertil kommer retsafgiften til staten.

Regneeksempel

Dit tilgodehavende:5.000,00 kr.
Inddrivelsesomkostninger og retsafgifter:+ 2.100,00 kr.
Skyldner skal i alt betale:7.100,00 kr.
Skyldner betaler:7.100,00 kr.
Inddrivelsesomkostninger og retsafgifter:– 2.900,00 kr.
Du får i alt:4.200,00 kr.

Selvom skyldner ikke kan betale, kan det ofte svare sig at køre sagen, idet du i stedet kan afskrive fordringen. Næste regneeksempel viser bundlinjen med et krav på 5.000 kr., hvor skyldner er insolvent.

Regneeksempel – Skyldner insolvent

Momsfradrag af fakturakrav på 5.000 kr.:1.000,00 kr.
Sparet selskabs/virksomhedsskat (22% i 2016):+ 880,00 kr.
I alt fradragsberettiget:1.880,00 kr.
Udgifter til AIS:– 800,00 kr.
Udgifter til retsafgift:– 700,00 kr.
Din besparelse:380,00 kr.

Alternativ No-Risk Model

Som alternativ til vores fastpris model, tilbyder AIS en No-Risk aftale, hvorefter fordringen overlades til AIS at inddrive for AIS regning. Det betyder, at AIS betaler alle udgifter forbundet med inddrivelsen og dermed påtager sig risikoen. Hvis kravet inddrives fuldt ud, modtager du 50 % af din faktura.

Ofte stillede spørgsmål om vores vilkår

Find svar på de mest almindelige spørgsmål om vores vilkår og prispolitik. Hvis du ikke finder dit svar, så spørg i vores chat, ring til os på 88 53 55 53, eller skriv på info@inkassoadvokat.dk

Tager I løbende abonnement for jeres service?

Nej, vores service er abonnements fri. Sagerne kan endda gennemføres helt uden omkostninger, hvis du mener, det er at kaste gode penge efter dårlige.

Hvad koster det at få behandlet en sag?

Vi kan gennemføre hele den udenretlige del omkostningsfrit. Vi modtager således alene betaling, hvis skyldner betaler. Den indenretlige del gennemføres til en fast pris eller helt uden omkostninger, hvis sagen føres efter No-Risk modellen.

Hvordan beregner I jeres salær?

Salæret er sammensat af de lovfastsatte gebyrer, inkassoomkostninger, mødesalær og renter. Af sager sendt til AIS via AIS´s hjemmeside, e-mail eller post tilfalder herudover 10 % af hovedstolen AIS. Du modtager 90 % af din faktura.

Såfremt du ikke har sendt et inkassovarsel til skyldner, sender vi et for dig. Du kan dog i det tilfælde blive pålagt at betale inkassosalæret, hvis skyldner betaler kravet, inden vi har sendt et inkassobrev.

Ved delvise indbetalinger afskrives først på renter og dernæst inddrivelsesomkostninger.

Såfremt en sag er omfattet af No-Risk modtager du 50 % af fakturaen, når det fulde tilgodehavende er betalt.

Alle salærer, gebyrer mv., som indgår i vores salær tillægges moms.

Kan jeg trække en sag tilbage?

Du kan trække en sag tilbage når som helst, men vi forbeholder os da, at beregne sig salær, som var kravet inddrevet på tidspunktet for tilbagekaldelsen. Det skyldes, at vi lægger et stort arbejde i at inddrive dit tilgodehavende. Vores indstilling er dog den, at du skal være tilfreds med vores indsats.

Hvilke tillægsydelser kan I levere?

TillægsydelseBeskrivelsePris (DKK)
Anmeldelse af kravVi anmelder kravet i boet og følger op
på bobehandlingen.
800,-
FogedbegæringUdarbejdelse af fogedbegæring på baggrund af eksisterende fundament (betalingspåkrav, dom, frivilligt forlig, gældsbrev mv.) Prisen inkluderer deltagelse i telefonisk fogedretsmøde.800,-
Udkørende fogedforretningOmfatter fysisk møde hos Debitor med deltagelse af fogeden med henblik på at foretage udlæg i debitors aktiver.
Krav op til 50.000 kr.1.200,-
Krav mellem 50.001 kr. og 100.000 kr.1.550,-
Krav over 100.001 kr.Efter aftale

 

Ovennævnte ydelser betales ikke, hvis der er valgt No-Risk Inkasso. I dette tilfælde bærer vi alle forpligtelser. Under Fast Pris modellen leverer vi ikke tillægsydelser, før det er aftalt med kunden. Alle beløb er ekskl. moms.

Hvad hvis skyldner betaler direkte til mig?

Hvis skyldner betaler direkte til dig, må du sørge for at give os besked, så vi kan regulere kravet derefter, ligesom du må sørge for at overføre vores andel til os.

Hvad hvis skyldner har indsigelser mod mit krav?

Hvis skyldner gør indsigelser, vil vi søge at få afklaret en eventuel misforståelse hos skyldner. Såfremt der foreligger en tvist, som du ønsker at føre videre, vil vi tilbyde at bistå hermed efter nærmere aftale og ofte til en fast pris. Trækker du sagen tilbage, vil vi i nogle tilfælde forlange helt eller delvis betaling som om kravet havde været inddrevet.

Hvilke krav kan behandles?

Alle krav op til 100.000 kr. kan behandles. Såfremt kravet er større, vil sagen blive behandlet af en advokat hos Stohn Advokatfirma.

Det er en betingelse, at
– Fordringen er ubestridt
– Skyldner ikke er under konkurs eller rekonstruktion
– Skyldner på tidspunktet for gældsstiftelsen var myndig
– Du skal have sendt et inkassovarsel til skyldner