Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svaret på de mest almindelige spørgsmål om inkasso. Hvis ikke du kan finde svaret på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via chatten, e-mail eller telefon.

På vores Sitemap kan du se en liste over alle de sider, som du kan få adgang til på inkassoadvokat.dk.

Hvornår må man sende et krav til inkasso?

Et krav kan tages til inkasso, når skyldner har modtaget et inkassovarsel. Der er ikke noget krav om, at skyldner skal have modtaget et bestemt antal rykkere. I princippet kunne et inkassovarsel være indeholdt allerede i fakturaen. De fleste virksomheder indsætter et inkassovarsel i 2. eller 3. rykker,

Der er særlige krav til et inkassovarsel. Bl.a. skal det indeholde et varsel på mindst 10 dage. Du kan med fordel downloade vores tre gratis rykkerskabeloner på forsiden. Skabelonerne indeholder bl.a. et inkassovarsel, der opfylder reglerne.

Inkasso mod umyndige/børn under 18 år

Personer mellem 15 og 18 år må købe for hvad de selv har tjent (selverhverv), men de må ikke købe på kredit, dvs. de må ikke stifte gæld.

Du kan derfor ikke tage et krav mod mindreårige/umyndige personer til inkasso.

Hvorfor skal jeg sende et inkassovarsel?

En rykkerskrivelse skal opfylde visse lovkrav. Lad os hjælpe dig med at spare tid. Download vores gratis rykkerskabelon her:
https://www.inkassoadvokat.dk/rykker-med-inkassovarsel/.

Vi lever af de gebyrer, salærer og omkostninger, som skyldner skal betale. Skyldner kan kun blive pålagt at betale et inkassosalær, hvis skyldner har modtaget et inkassovarsel. Vi ser derfor gerne, at du selv sender inkassovarslet, inden du overdrager sagen til os.

Såfremt du ikke har sendt et inkassovarsel til skyldner, sender vi et for dig. Du kan dog i det tilfælde blive pålagt at betale inkassosalæret, hvis skyldner betaler kravet, inden vi har sendt et inkassobrev.

Kan jeg sende en rykker med e-mail?

Ja, det kan du godt. Det har ikke betydning, om du har sendt rykkerskrivelsen med e-mail eller almindelig post.

Pantebrevsformular bil

I det digitale tinglysningssystem kan papirpantebreve ikke længere anmeldes til tinglysning.

Anmeldelsen skal foretages elektronisk, underskrevet med digital signatur eller ved fuldmagt.

Vejledning for anmeldelse af pantebrev findes på den digitale tinglysnings (Tinglysningsrettens) hjemmeside: www.tinglysningsretten.dk

bilbogen vejledninger.

Vi håber du kunne bruge vores hjælp og vil støtte os med et like på Facebook eller Google+. Tak.

Hvad skal jeg gøre, hvis skyldner er uenig i kravet? (indsigelser)

Hvis skyldner er uenig i kravet, dvs. har gjort indsigelser, er der ikke tale om en inkassosag. Vi hjælper dig gerne med at få skyldner til betale kravet, men vi skal aftale en individuel pris herfor.

Det er vigtigt, at du gør os opmærksom på, om skyldner har gjort indsigelser mod kravet. Såfremt du sender en sag til os, hvor der er indsigelser, og du ikke har gjort os opmærksom på dette, vil sagen blive afregnet efter tidsforbrug.

Må jeg selv tage sagen til inkasso?

Har du solgt et produkt eller ydelse, som dine kunde ikke betaler for, må du gerne selv tage sagen til inkasso. Det kaldes egeninkasso.

Fører du sagen selv, skal du selv sende rykkere, inkassovarsel, eventuelt afdragsordning, betalingspåkrav mv.

I stedet for selv at føre sagen selv, kan du kontakte os. Vi tilbyder omkostningsfri inkasso. Der er ingen gebyrer eller abonnementer.

Hvor lille et krav kan jeg sende til inkasso?

Advokaternes Inkasso Service behandler alle krav uanset beløbets størrelse.

Udlændinge til inkasso

Hvis skyldner har aktiver i Danmark, kan du anmode fogedretten om at tage udlæg i disse aktiver.

Hvis skyldner ikke har aktiver i Danmark, er det ofte muligt at sende kravet til inkasso i skyldners hjemland.

Hvem betaler inkassogebyret?

Som udgangspunkt er det skyldner, der skal betale alle omkostninger derunder inkassogebyr. Det forudsætter dog, at skyldner har aktiver (penge eller værdigenstande).

Må jeg sende flere rykkerskrivelser?

Du må maksimalt sende 3 rykkerskrivelser, og der skal gå 10 dage mellem hver rykkerskrivelse, hvis du vil pålægge et rykkergebyr. Hvis du ikke pålægger rykkergebyr, er der ikke grænser for antallet af rykkerskrivelser eller den tid, der skal gå imellem.

Hvad gør jeg, hvis skyldner har betalt direkte til mig, efter at sagen er sendt til inkasso?

Har skyldner betalt til dig efter, at du har overdraget kravet til inkasso, skal du skrive en e-mail til os, hvor du oplyser, hvor meget og hvornår skyldner har betalt. Du skal være opmærksom på, at afdrag først afskrives på gebyrer, salærer og renter.

Hvis skyldner kun har betalt et beløb til dig, som svarer til fakturakravet, har du derfor ikke modtaget dit fulde udestående. Du vil i dette tilfælde skulle betale  et beløb, som svarer til de pålagte gebyrer, salærer og renter. Alternativt kan du blot vælge at lade os fortsætte inddrivelsen, og hvis skyldner betaler restkravet, vil du ikke blive pålagt at betale de pålagte gebyrer, salærer og renter.

Brug et økonomisystem og spar 10%

Sender du sagen til os via et af de regnskabsprogrammer, som vi integrere med, beholder du 100% af din faktura ved succesfuld inddrivelse. Vi lever de pålagte renter, gebyrer og salærer.

Sender du sagen til inkasso direkte via vores hjemmeside, via e-mail eller brev, beholder vi ved succesfuld inddrivelse 10% af hovedstolen samt gebyrer, salærer og renter.