Tlf. +88 53 55 53

Få svar på dine spørgsmål om inkasso her​

Finder du ikke svaret på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Find svaret på dit spørgsmål om inkasso

Hvad gør du, hvis skyldner ikke betaler?

Inden du sender dit krav til inkasso, skal du undersøge, om betingelserne for inkasso er opfyldt. Betingelser for at starte en inkassosag kan i grove træk beskrives således:

 

Skyldners forpligtelse til at betale dig skal være til stede
Din faktura indeholder formentlig en dato for, hvornår du kan kræve betaling (forfaldstid). Den første betingelse som skal være til stede, før du kan sende dit krav til inkasso er, at skyldner ikke har betalt dig inden forfaldstiden.

 

Har du sendt et inkassovarsel til din kunde?
Inden du sender dit krav til inkasso, bør du sende et rykkerbrev til skyldner som indeholder et inkassovarsel. Mange erhvervsdrivende tror, at inkassovarslet først må sendes i tredje rykkerbrev. Det er ikke korrekt. Du kan sende inkassovarslet dagen efter sidste rettidig dato for betaling. Du kan finde et eksempel på et inkassovarsel hos Advokaternes Inkasso Service og undgå fejl.

 

Vi kan sende inkassovarslet for dig, men betaler skyldner efter, at vi har sendt inkassovarslet, skal du betale inkassosalæret. Det skyldes, at vi ikke kan pålægge skyldner at betale salæret uden først at sende et inkassovarsel.

 

Betingelserne for inkasso er ikke til stede, hvis dit krav er forældet

Typisk forælder dit krav 3 år fra den dato, du kan kræve betaling. Reglerne om forældelse er komplekse, og det er derfor muligt, at dit krav ikke er forældet, selv om dit krav er mere end 3 år gammelt. Eksempelvis afbrydes forældelsen, hvis skyldner erkender, at du har et krav.

 

Er dit krav ved at forælde, skal du kontakte os straks, og oplyse os, at dit krav er ved at forælde. Vi kan således afbryde forældelsen ved at tage retslige skridt.

 

Er skyldner uenig i dit krav?

Hvis skyldner er uenig eller må forventes at være uenig i dit krav, er der ikke tale om en inkassosag. Sager med indsigelser falder uden for vores almindelige betingelser for behandling af inkassosager. Skyldner har krav på, at indsigelsen behandles, og det er derfor centralt, at du gør os opmærksom på indsigelsen.

 

Vi har behov for at se alt korrespondance mellem dig og skyldner. Vi skal bruge tid på at behandle indsigelsen, og derfor kan en sag med indsigelser ikke startes op uden betaling. Hvis skyldner fastholder sin indsigelse, kan vi nemt indbringe dit krav for de civile domstole, idet vi er et advokatfirma og ikke blot et inkassofirma.

 

Overstiger dit oprindelige fakturakrav 100.000,- kr.?

Krav over 100.000,- kr. kan tages til inkasso, men et krav af denne størrelse kan ikke blot sendes i fogedretten. Du vil modtage et uforpligtende tilbud fra os, hvis du sender en sag til os, hvor dit oprindelige fakturakrav overstiger 100.000,- kr. Krav af denne størrelse kan kun sendes i fogedretten, hvis skyldner har underskrevet et gældsbrev, alternativt skal du have et andet fundament for dit krav eksempelvis en dom.

 

Hvis skyldner ikke vil underskrive et gældsbrev, og du ikke har en dom for dit krav, kan vi stævne skyldner og på den måde opnå en dom for dit krav.

 

Skyldner må ikke være under konkurs, tvangsopløsning eller død

Skyldner må ikke være under konkurs, tvangsopløsning eller død, når du sender din sag til os. Hvis skyldner er under konkurs eller død, løber du en risiko for, at du mister dit krav, fordi du ikke har anmeldt dit krav i tide. Vi kan anmelde dit krav i et bo for 800,- kr. plus moms.

Du må maksimalt sende 3 rykkerskrivelser, og der skal gå 10 dage mellem hver rykkerskrivelse, hvis du vil pålægge et rykkergebyr. Hvis du ikke pålægger rykkergebyr, er der ikke grænser for antallet af rykkerskrivelser eller den tid, der skal gå imellem.

Har du solgt et produkt eller ydelse, som dine kunde ikke betaler for, må du gerne selv tage sagen til inkasso. Det kaldes egeninkasso. Fører du sagen selv, skal du selv sende rykkere, inkassovarsel, eventuelt afdragsordning, betalingspåkrav mv.

 

I stedet for selv at føre sagen selv, kan du kontakte os. Vi tilbyder omkostningsfri inkasso. Der er ingen gebyrer eller abonnementer.

Ja, det kan du godt. Det har ikke betydning, om du har sendt rykkerskrivelsen med e-mail eller almindelig post.

Vi lever af de gebyrer, salærer og omkostninger, som skyldner skal betale. Skyldner kan kun blive pålagt at betale et inkassosalær, hvis skyldner har modtaget et inkassovarsel. Vi ser derfor gerne, at du selv sender inkassovarslet, inden du overdrager sagen til os.

 

Såfremt du ikke har sendt et inkassovarsel til skyldner, sender vi et for dig. Du kan dog i det tilfælde blive pålagt at betale inkassosalæret, hvis skyldner betaler kravet, inden vi har sendt et inkassobrev.

Personer mellem 15 og 18 år må købe for hvad de selv har tjent (selverhverv), men de må ikke købe på kredit, dvs. de ikke må stifte gæld. Du kan derfor ikke tage et krav mod mindreårige/umyndige personer til inkasso.

Der er ikke noget krav om, at skyldner skal modtage et bestemt antal rykkere, før du kan sende dit krav til inkasso. Du kan sende dit krav til inkasso, når skyldner har modtaget et inkassovarsel. I princippet kan et inkassovarsel være indeholdt i fakturaen. De fleste virksomheder indsætter et inkassovarsel i 2. eller 3. rykker.

 

Lovgiver stiller særlige krav til, hvordan du skal formulere et inkassovarsel herunder, at varslet skal indeholde en betalingsfrist på 10 dage. Du kan med fordel downloade vores rykkerskabelon som indeholder et inkassovarsel, der opfylder reglerne.

Du vil sende dit krav til inkasso. Hvad er processen?

Har skyldner betalt til dig efter, at du har overdraget kravet til inkasso, skal du skrive en e-mail til os, hvor du oplyser, hvor meget og hvornår skyldner har betalt. Du skal være opmærksom på, at afdrag først afskrives på gebyrer, salærer og renter.

 

Hvis skyldner kun har betalt et beløb til dig, som svarer til fakturakravet, har du derfor ikke modtaget dit fulde udestående. Du vil i dette tilfælde skulle betale  et beløb, som svarer til de pålagte gebyrer, salærer og renter. Alternativt kan du blot vælge at lade os fortsætte inddrivelsen, og hvis skyldner betaler restkravet, vil du ikke blive pålagt at betale de pålagte gebyrer, salærer og renter.

Som udgangspunkt er det skyldner, der skal betale alle omkostninger derunder inkassogebyr. Det forudsætter dog, at skyldner har aktiver (penge eller værdigenstande).

Hvis skyldner har aktiver i Danmark, kan du anmode fogedretten om at tage udlæg i disse aktiver. Hvis skyldner ikke har aktiver i Danmark, er det ofte muligt at sende kravet til inkasso i skyldners hjemland.

Vi behandler alle krav uanset beløbets størrelse.

Hvis skyldner er uenig i dit krav, dvs. har gjort indsigelser, er der ikke tale om en inkassosag. Vi hjælper dig gerne med at få skyldner til betale kravet. Kontakt os på telefon 88 53 55 53 for en pris.

 

Det er vigtigt, at du gør os opmærksom på, om skyldner har gjort indsigelser mod kravet. Såfremt du sender en sag til os, hvor der er indsigelser, og du ikke har gjort os opmærksom på dette, vil sagen blive afregnet efter tidsforbrug.

Dit krav skal i fogedretten - Hvad skal du forvente?

I det digitale tinglysningssystem kan papirpantebreve ikke længere anmeldes til tinglysning.

 

Anmeldelsen skal foretages elektronisk, underskrevet med digital signatur eller ved fuldmagt.

 

Vejledning for anmeldelse af pantebrev findes på den digitale tinglysnings (Tinglysningsrettens) hjemmeside: www.tinglysningsretten.dk bilbogen vejledninger.

Load More

Ved brug af hjemmesiden accepterer du cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedst mulige oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept.

Luk