Tlf. +88 53 55 53

Har du overvejet disse fordele og ulemper ved at sende dit krav i fogedretten?

Fogedretten er til for at afgøre, om du har et krav og for at assistere dig med at få skyldner til at betale.


Hvordan fastslår fogedretten, om jeg har et krav?
Hvis dit tilgodehavende er under 100.000,- kr., kan det fastslås, om du har et krav ved at sende et betalingspåkrav til fogedretten. Når betalingspåkravet er 2. påtegnet, har du et krav (også kaldet fundament).


Hvad koster fogedretten
Prisen for at gå i fogedretten afhænger af, om du har et fundament for dit krav, dvs. en dom eller et gældsbrev, eller om dit krav eksempelvis støttes på en faktura. Hvis du har et fundament for dit krav, vil den fogedretlige proces gå hurtigere, og udgiften vil være mindre sammenlignet med, hvis dit krav eks. støttes på en faktura. Denne beregner udregner prisen for at gå i fogedretten.


Hvordan kan fogedretten hjælpe mig med at få skyldner til at betale?
Fogedretten er til for at få skyldner til at betale dit krav ved at:

  • Gøre udlæg i skyldners værdier, eksempel en bil, et hus eller et depositum. Udlæg i skyldners ejendele sker på opfordring fra Advokaternes Inkasso Service. Vil du gerne vide hvilke aktiver, der kan gøres udlæg i, kan du læse denne artikel om udlæg.
  • Gennemføre udkørende fogedforretninger på skyldners bopæl
  • Sørge for at skyldners aktiver bliver solgt på auktion

Skyldner indkaldes til fogedretten
Når betalingspåkravet er 2. påtegnet, bliver skyldner indkaldt til et møde i fogedretten. Det sker enten ved, at en stævningsmand afleverer indkaldelsen til skyldner, eller ved at skyldner modtager besked via e-boks.


Hvem er tilstede under fogedretsmødet?
I inkassosager vil der under fogedretsmødet typisk være tre personer til stede, som er: Fogeden, skyldner og en advokat, som repræsenterer dig. Advokaternes Inkasso Service repræsenterer dig i fogedretten, og du skal derfor ikke møde op.


Hvad er formålet med fogedretsmødet?
Formålet med fogedretsmødet er at gøre det klart, om skyldner har mulighed for at betale dit krav. Hvis skyldner ikke kan betale gælden på en gang, er det ofte muligt at indgå en afdragsordning. Vi anmoder fogedretten om at foretage udlæg i aktiver svarende til det beløb, som du har til gode. Dermed får du sikkerhed i de udlagte aktiver og kan tvangsrealisere dem på tvangsauktion, hvis skyldner misligholder afdragsordningen.

 

Hvad sker der, hvis skyldner ikke møder i fogedretten?
Hvis skyldner ikke møder op, kan vi bede politiet om at hente skyldner. Skyldner risikerer at skulle være i politiets varetægt frem til næste møde i fogedretten.

Ved brug af hjemmesiden accepterer du cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedst mulige oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept.

Luk