Tlf. +88 53 55 53

Udlæg – Få udlæg og sikkerhed for dit krav, når skyldner ikke betaler.

Udlæg i skyldners aktiver
Fogedretten vil spørge skyldner, om han kan betale gælden. Hvis skyldner ikke kan betale, kan fogedretten foretage udlæg (retspant) i skyldners formue.

 

Det bedste ved et udlæg er, at du opnår sikkerhed for dit krav. Hvis skyldner ikke betaler gælden, kan aktiverne sælges på tvangsauktion og forhåbentlig indbringe et beløb, der dækker dit krav.


Må skyldner beholde de udlagte aktiver?
Skyldner må beholde og bruge de udlagte aktiver, men skyldner må ikke sælge aktiverne, give dem bort eller på anden måde bortskaffe dem.


Udlæg og afdragsordning sikrer dig bedre
Ofte er den bedste løsning for både dig og skyldner, at skyldner betaler gælden tilbage i afdrag (afdragsordning). Afdragsordningen kan aftales under et fogedretsmøde. For at sikre dig bedst muligt vil Advokaternes Inkasso Service normalt foretage udlæg i skyldners aktiver, selv om skyldner tilbyder en afdragsordning.


Hvad må der foretages udlæg i?
Hvis skyldner er en privat person foretages der oftest udlæg i biler og fast ejendom, men der kan også være tale om B & O- udstyr, PC med skærm, Ipad, Iphone og lignende.

 

Det er ikke alle aktiver, som du kan få sikkerhed i. Det er fogedretten, der ud fra en konkret vurdering bestemmer hvilke aktiver, der kan foretages udlæg i. Der kan ikke foretages retspant i aktiver, som er nødvendige for at “opretholde et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldner og hans hustand”.


Hvordan sikrer man de udlagte aktiver?
Når fogedretten på opfordring fra Advokaternes Inkasso Service foretager retspant, skal eventuelle sikringsakter iagttages, hvis dette er nødvendigt for at sikre udlægget.

 

Skylder er insolvent
I enkelte tilfælde vil fogedretten konstatere, at skyldner ikke ejer aktiver, som du kan få sikkerhed i. I dette tilfælde kan fogedretten erklære skyldner insolvent og udstede en “insolvenserklæring”.

 

Hvis skyldner erklæres insolvent, er skyldner “fredet” i 6 måneder, hvilket betyder at skyldner ikke kan indkaldes til fogedretten i denne periode.

 

Hvis det af fogedbogen fremgår, at indbringelsen af fordringen for fogedretten har været forgæves herunder at debitor har afgivet en insolvenserklæring, kan du fratrække tabet i din skattepligtige indkomst.


Skyldner udebliver fra fogedretten
Hvis skyldner ikke møder op i fogedretten (udebliver), vil Advokaternes Inkasso Service normalt begære skyldner fremstillet med politiets bistand eller om en udkørende fogedforretning til skyldners bopæl eller forretningssted.

Ved brug af hjemmesiden accepterer du cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedst mulige oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept.

Luk