Inkassoprocessen

Når din kunde ikke betaler, kan du sende din faktura til advokatinkasso eller et inkassobureau. Du kan forbedre dine muligheder for at få betaling, hvis du forstår inkassoprocessen og har kendskab til en række begreber.

Begrebsliste:

Følgende centrale begreber, bør du kende til:

 • Kreditor – Er den part, der har penge til gode (dig).
 • Debitor – Er den part der skylder dig penge (din kunde).

SolopreneurCast

Hvad skal du gøre for ikke at miste penge på dårlige betalere. Hør hvordan Advokaternes Inkasso Service kan hjælpe dig. Interviewet gennemgår forløbet i en inkassosag og tager udgangspunkt i den oversigt, som du kan se på denne side.

Hør interviewet ved at trykkke på linket:

Hør interviewet
Inkasso

Inkassoprocessen

Inkassoprocessen

Har du penge til gode for en faktura, som din kunde ikke har betalt? De fleste skyldnere betaler, når de har modtaget første rykker. Hvis skyldner trods rykkerbreve ikke betaler, kan du sende din faktura til Advokaternes Inkasso Service. Vi inddriver din faktura uden omkostninger for dig.

Hvornår må du sende første rykker?

Første rykker må ikke sendes, før tidsfristen for betaling af din faktura er udløbet. Eftersom der regnes i hele dage, må du ikke sende rykkeren før dagen efter sidste rettidige betalingsdag.

Derfor kan du i eksemplet til højre se, at første rykker sendes den 11. august 2016 og ikke den 10. august 2016, som var sidste rettidige betalingsdag.

Hvordan skriver jeg et rykkerbrev?

Hvis du vil være sikker på, at du kan gøre krav på rykkergebyret og sende din sag til inkasso, skal du gøre følgende:

 • Send en skriftlig rykker til skyldner
 • Pålæg skyldner at betale et rykkergebyr på 100 kr. i rykkerbrevet
 • Vi anbefaler, at du  skriver et inkassovarsel i 2. rykker. Hent vores rykkerskabeloner gratis. Vores rykkerskabeloner indeholder et inkassovarsel, som står skrevet i 3. rykker.
 • Send højest 3 rykkere til skyldner inden du sender din faktura til inddrivelse hos en advokat eller et inkassofirma.

Overgivelse af inkassosagen til advokatinkasso

Hvis skyldner ikke betaler, efter at du har sendt rykkerbreve, bør du overgive din sag til advokatinkasso eller til et inkassobureau. Du kan også selv stå for inddrivelsen, det kaldes egen inkasso.

Hvordan er vi anderledes?

 • Vi er et advokatkontor og ikke blot et inkassofirma
 • Intet abonnement (det finder du ikke hos mange inkassobureau)
 • 0,- for hele den udenretlige behandling
 • 0,- for registrering i RKI
 • Vi tilbyder “No-Risk“, hvor vi påtager os alle udgifter til forfølgning

Inkasso i fogedretten - indenretlig inkasso

Betalingspåkrav

Næste skridt i inkassoprocessen er, at vi anmoder fogedretten om at starte den retslige inddrivelse ved at sende et betalingspåkrav til fogedretten. Betalingspåkravet udarbejder vi for en fast pris på 800 kr. Hertil kommer retsafgiften til staten.

Som alternativ til denne model tilbyder vi en No-Risk løsning. No-risk løsningen indebærer, at vi betaler alle udgifter forbundet med inddrivelsen, og dermed påtager vi os risikoen. Hvis skyldner betaler fuldt ud, modtager du 50 % af din faktura.

Betalingspåkravet sendes til forkyndelse

Forkyndelse sker ved, at en stævningsmand afleverer betalingspåkravet til skyldner. Skyldner har 14 dage fra forkyndelsen til at gøre indsigelser mod dit krav.

Betalingspåkravet 2. påtegnes

Hvis skyldner inden for 14 dage fra forkyndelsen ikke har fremsat indsigelser, vil betalingspåkravet 2. påtegnes. Det bedste ved 2. påtegningen er, at betalingspåkravet nu har samme virkning som en dom. Det betyder, at skyldner ikke længere kan fremsætte indsigelser mod kravet, og at dit krav først forælder efter 10 år i stedet for 3 år.

Fogedretsmøde

Indeholder betalingspåkravet en anmodning om udlæg, vil fogedretten indkalde skyldner til et fogedretsmøde umiddelbart efter, at betalingspåkravet har fået 2. påtegning,

Skyldner har indsigelser?

Et inkassobureau kan ikke føre dine sager ved domstolene, og det kan blive nødvendigt, hvis skyldner inden for 14 dage efter forkyndelsen af betalingspåkravet har indsigelser.

Fordele ved at benytte Advokaternes Inkasso Service

 • Rykker- og inkassoservice uden omkostninger – Skyldner betaler udgifterne
 • Egen advokat fra start til slut
 • Intet abonnement
 • 0,- kr. for hele den udenretlige behandling
 • 0,- kr. for registrering i RKI
 • No-Risk løsning, hvor vi påtager os alle udgifter i fogedretten

Se vores priser og vilkår.

Indenretlig-inkasso