Inkasso

Når din kunde ikke betaler, kan du sende din faktura til inkasso hos en advokat eller et inkassofirma. Du forbedrer dine muligheder for at få betaling, hvis du reagerer straks.

Er du kritisk, når du vælger, hvem der skal inddrive dit krav?

Drag nytte af andres erfaringer og læs anmeldelser. På Google finder du anmeldelser ved at skrive inkasso efterfulgt af et bynavn. Bor du eksempelvis i København, kan du søge på “inkasso København“. På Trustpilot skal du blot søge på inkasso.

Inkassoprocessen

De fleste skyldnere betaler, når de har modtaget første rykker. Hvis skyldner ikke reagerer på dine henvendelser, kan du sende din faktura til Advokaternes Inkasso Service. Vi inddriver din faktura uden omkostninger for dig. Har du spørgsmål? Ring på telefon 88 53 55 53.

Hvornår må du sende første rykker?

Første rykker må ikke sendes, før tidsfristen for betaling af din faktura er udløbet. Eftersom der regnes i hele dage, må du ikke sende rykkeren før dagen efter sidste rettidige betalingsdag.

Derfor kan du i eksemplet til højre se, at første rykker sendes den 11. august 2016 og ikke den 10. august 2016, som var sidste rettidige betalingsdag.

Hvordan skriver jeg et rykkerbrev?

Hvis du vil være sikker på, at du kan gøre krav på rykkergebyret og sende din sag til inkasso, skal du gøre følgende:

  • Send en skriftlig rykker til skyldner
  • Pålæg skyldner at betale et rykkergebyr på 100 kr. i rykkerbrevet
  • Vi anbefaler, at du  skriver et inkassovarsel i 2. rykker. Hent vores rykkerskabeloner gratis. Vores rykkerskabeloner indeholder et inkassovarsel.
  • Send højest 3 rykkere til skyldner inden du sender din faktura til inkasso.

Kan du selv inddrive dit krav?

Ja! Du kan selv stå for inddrivelsen, det kaldes egen inkasso. Egen-inkasso kan dog koste dig meget tid. Som et alternativ til egen-inkasso kan du vælge at sende din sag til en advokat eller et inkassofirma

Hvordan inddriver et inkassofirma dit krav?

Som det første vil inkassofirmaet undersøge, om du har sendt et korrekt inkassovarsel. Hvis dit inkassovarsel er korrekt, vil skyldner modtage et inkassobrev. Inkassobrevet vil indeholde en frist for betaling, og det er skyldners sidste mulighed for at betale inden fogedretten.

Inkassobrevet – Sidste frist før fogedretten

I inkassobrevet vil skyldner blive pålagt at betale et inkassosalær også kaldet inkassoomkostninger. Inkassobrevet indeholder et varsel til skylder om, at kravet vil blive sendt i fogedretten efter 10 dage, hvis skyldner ikke betaler.

Flere inkassofirmaer bruger meget tid på at kontakte skyldner, mens andre sender dit krav i fogedretten med det samme. Advokaternes Inkasso Service har fokus på, at dit krav indbringes for fogedretten så hurtigt, det kan lade sig gøre.

Betal her og nu eller over en periode – Alternativet er fogedretten

Efter inkassobrevet er sendt, ringer vi til skyldner som vil få valget mellem at betale med det samme eller over en periode. Hvis skyldner hverken betaler eller underskriver en afdragsordning inden 10 dage, fra vi har sendt et inkassobrev, vil vi kontakte dig. Du vil nu få mulighed for at sende dit krav i fogedretten. Skyldner vil således ikke få mulighed for at forhale processen.

Inkasso i fogedretten - indenretlig inkasso

Betalingspåkrav

Næste skridt i inkassoprocessen er, at vi anmoder fogedretten om at starte den retslige inddrivelse ved at sende et betalingspåkrav til fogedretten. Betalingspåkravet udarbejder vi for en fast pris på 800 kr. Hertil kommer retsafgiften til staten.

Som alternativ til denne model tilbyder vi en No-Risk løsning. No-risk løsningen indebærer, at vi betaler alle udgifter forbundet med inddrivelsen, og dermed påtager vi os risikoen. Hvis skyldner betaler fuldt ud, modtager du 50 % af din faktura.

Betalingspåkravet sendes til forkyndelse

Forkyndelse sker ved, at en stævningsmand afleverer betalingspåkravet til skyldner. Skyldner har 14 dage fra forkyndelsen til at gøre indsigelser mod dit krav.

Betalingspåkravet 2. påtegnes

Hvis skyldner inden for 14 dage fra forkyndelsen ikke har fremsat indsigelser, vil betalingspåkravet 2. påtegnes. Det bedste ved 2. påtegningen er, at betalingspåkravet nu har samme virkning som en dom. Det betyder, at skyldner ikke længere kan fremsætte indsigelser mod kravet, og at dit krav først forælder efter 10 år i stedet for 3 år.

Fogedretsmøde

Indeholder betalingspåkravet en anmodning om udlæg, vil fogedretten indkalde skyldner til et fogedretsmøde umiddelbart efter, at betalingspåkravet har fået 2. påtegning,

Skyldner har indsigelser?

Et inkassobureau kan ikke føre dine sager ved domstolene, og det kan blive nødvendigt, hvis skyldner inden for 14 dage efter forkyndelsen af betalingspåkravet har indsigelser.

Fordele ved at benytte Advokaternes Inkasso Service

  • Rykker- og inkassoservice uden omkostninger – Skyldner betaler udgifterne
  • Egen advokat fra start til slut
  • Intet abonnement
  • 0,- kr. for hele den udenretlige behandling
  • 0,- kr. for registrering i RKI
  • No-Risk løsning, hvor vi påtager os alle udgifter i fogedretten

Se vores priser og vilkår.

Hør mere om inkassoprocessen i dette interview med Torben Stohn 

I dette interview gennemgår inkassochef Torben Stohn, hvordan en inkassosag typisk forløber. Forløbet er illusteret i den oversigt, som du finder til højre.

Indenretlig-inkasso