Tlf. +88 53 55 53

Sikringsakt – Hvordan sikrer du din ret til det aktiv, du har udlæg i?

Hvad er en sikringsakt?
En sikringsakt er den handling der skal til, for at du opnår sikkerhed mod rettigheder, der er stiftet efter dine rettigheder. Handlingen skal altså til for, at du ikke mister din ret til det aktiv, som fogedretten efter anmodning har foretage udlæg i.

 

Det er typen af aktiv, der er afgørende for hvilken sikringsakt, der skal foretages. Hvis der f.eks. er tale om udlæg i livsforsikringspoler, skal der ske påtegning på policen.

 

Vi gør det nødvendige, så dit udlæg er sikret
I forbindelse med udlægget foretager vi den sikringsakt der er nødvendig. En sikringsakt kan eksempelvis bestå i, at skyldner fratages det aktiv, der er taget udlæg i.

 

Aktiver som er beskyttet uden sikringsakt
Der findes aktiver, som er beskyttet mod skyldners øvrige kreditorer og godtroende aftaleerhververe allerede fra udlægget er foretaget. Det er f.eks. tilfældet ved udlæg i løsøre, dvs. møbler, maskiner, inventar og lignende, her kræves der ikke nogen særlig sikringsakt.

 

Manglende foretagelse af sikringsakt medfører ikke bortfald af udlægget. Sikringsakter kan foretages, selv om skyldner har appelleret udlægget.

 

Hvornår fratages skyldner et aktiv, der er udlæg i?
Fogedretten kan skønne, at skyldner kan fratages løsøret. Fratagelsen forudsætter normalt en anmodning. Fogedretten vil typisk fratage skyldneren løsøret, hvis en auktion er nært forestående eller hvis der er risiko for uberettiget råden.

 

Sikringsakt ved udlæg i:


Kontanter
Hvis skyldner har kontanter på sig, og der foretages udlæg i pengene, kræves der ikke foretaget nogen sikringsakt, men skyldner skal fratages besiddelsen af pengene, ellers er udlægget ikke gyldigt.

 

Fast ejendom
Ved udlæg i fast ejendom kræves tinglysning. Tinglysningen foretages af fogedretten.

 

Dokumenter
Udlæg i negotiable dokumenter og legitimationspapirer er beskyttet overfor kreditorer men ikke godtroende erhververe uden sikringsakt. Her er det nødvendigt at fratage skyldner besiddelsen af dokumentet.

 

Motorkørertøjer
Ved udlæg i biler, herunder busser, almindelige personbiler, lastbiler, varebiler, samt motorcykler foretages der tinglysning i bilbogen, for så vidt skyldneren ikke er berøvet rådigheden over køretøjet.

 

Traktorer, motorredskaber, påhængsredskaber (bortset fra campingvogne), knallerter, cykler og kørestole falder uden for regelsættet.

 

Det er afgørende, at stelnummeret angives korrekt i forbindelse med tinglysningen.

Mangler du betaling?

Indtast dine kontaktoplysninger og lad os hjælpe dig med at få sagen ud af verden med det samme.

Er det tid til at få betaling for dit arbejde?

Vores inddrivelsesprocent er høj, fordi vi behandler sagerne med rettidig omhu. Vi starter inddrivelsen af din faktura samme dag, som du sender den til os.

NORM E.
NORM E.
Read More
Super service og altid hurtig ekspedition. Mvh. Henrik - Norm Flytning
Anna Charlotta Lindström N.
Anna Charlotta Lindström N.
Read More
Jeg kan absolut anbefale Advokaternes Inkasso Service. meget professionel håndtering og behagelig kommunikation.
Patrick Raymond H.
Patrick Raymond H.
Read More
Top professionelle! Jeg havde egentlig regnet med at sagen ville ende hos fogedretten, men den nåede ikke så langt.....så var jeg betalt 🙂
Tonny B.
Tonny B.
Read More
Kan klart anbefale Advokaternes Inkasso Service, og vil helt sikkert bruge dem igen såfremt det skulle blive aktuelt.Kompetente mennesker, løbende info, og gode til at forklare juraen for os der ikke lige har det som spidskompetence.
Peer K.
Peer K.
Read More
God service med positive resultater, Jeg kan anbefale Advokaternes Inkasso Service.
Lea Bolander K.
Lea Bolander K.
Read More
Jeg kontaktede Advokaternes Inkasso Service, da jeg havde noget gæld som skulle inddrives. De var top professionelle og holdte mig hele tiden orienteret omkring hvad der skete i min sag. Jeg endte med at få alle mine penge :):) Vil anbefale Advokaternes Inkasso Service til alle.TAK for super god service hele vejen igennem forløbet.
Allan H.
Allan H.
Read More
Tak for godt samarbejde i har ydet en god hjælp det vil jeg fortælle videre til andre,mvhAllan Hougaard
Jesper C.
Jesper C.
Read More
En positiv oplevelse. En trættende lille sag blev overdraget til Advokaternes Inkassoservice. Jeg slap for besværet og de sørgede for at holde kontakt med skyldner. Det har kostet et minimum i forhold til den tid jeg havde brugt og yderligere ville have haft brugt. Helt rimeligt!Der er altid nogen at få fat på hvis der skal følges op.
Lyngby D.
Lyngby D.
Read More
Advokaternes Inkasso Service har været hurtige til at reagere på vores og skyldners henvendelser og har håndteret sagen rigtig fint med et godt resultat for os.
Rene Lodberg H.
Rene Lodberg H.
Read More
tak til Advokaternes Inkasso Service for hjælpen med at få mine penge fra en dårlig betaler. Super god service fra start.

Mangler du betaling?

Indtast dine kontaktoplysninger og lad os hjælpe dig med at få sagen ud af verden med det samme.

Er det tid til at få betaling for dit arbejde?

Vores inddrivelsesprocent er høj, fordi vi behandler sagerne med rettidig omhu. Vi starter inddrivelsen af din faktura samme dag, som du sender den til os.

NORM E.
NORM E.
Read More
Super service og altid hurtig ekspedition. Mvh. Henrik - Norm Flytning
Anna Charlotta Lindström N.
Anna Charlotta Lindström N.
Read More
Jeg kan absolut anbefale Advokaternes Inkasso Service. meget professionel håndtering og behagelig kommunikation.
Patrick Raymond H.
Patrick Raymond H.
Read More
Top professionelle! Jeg havde egentlig regnet med at sagen ville ende hos fogedretten, men den nåede ikke så langt.....så var jeg betalt 🙂