fbpx
Tlf. +88 53 55 53

Sikringsakt – Hvordan sikrer du din ret til det aktiv, du har udlæg i?

Hvad er en sikringsakt?
En sikringsakt er den handling der skal til, for at du opnår sikkerhed mod rettigheder, der er stiftet efter dine rettigheder. Handlingen skal altså til for, at du ikke mister din ret til det aktiv, som fogedretten efter anmodning har foretage udlæg i.

 

Det er typen af aktiv, der er afgørende for hvilken sikringsakt, der skal foretages. Hvis der f.eks. er tale om udlæg i livsforsikringspoler, skal der ske påtegning på policen.

 

Vi gør det nødvendige, så dit udlæg er sikret
I forbindelse med udlægget foretager vi den sikringsakt der er nødvendig. En sikringsakt kan eksempelvis bestå i, at skyldner fratages det aktiv, der er taget udlæg i.

 

Aktiver som er beskyttet uden sikringsakt
Der findes aktiver, som er beskyttet mod skyldners øvrige kreditorer og godtroende aftaleerhververe allerede fra udlægget er foretaget. Det er f.eks. tilfældet ved udlæg i løsøre, dvs. møbler, maskiner, inventar og lignende, her kræves der ikke nogen særlig sikringsakt.

 

Manglende foretagelse af sikringsakt medfører ikke bortfald af udlægget. Sikringsakter kan foretages, selv om skyldner har appelleret udlægget.

 

Hvornår fratages skyldner et aktiv, der er udlæg i?
Fogedretten kan skønne, at skyldner kan fratages løsøret. Fratagelsen forudsætter normalt en anmodning. Fogedretten vil typisk fratage skyldneren løsøret, hvis en auktion er nært forestående eller hvis der er risiko for uberettiget råden.

 

Sikringsakt ved udlæg i:


Kontanter
Hvis skyldner har kontanter på sig, og der foretages udlæg i pengene, kræves der ikke foretaget nogen sikringsakt, men skyldner skal fratages besiddelsen af pengene, ellers er udlægget ikke gyldigt.

 

Fast ejendom
Ved udlæg i fast ejendom kræves tinglysning. Tinglysningen foretages af fogedretten.

 

Dokumenter
Udlæg i negotiable dokumenter og legitimationspapirer er beskyttet overfor kreditorer men ikke godtroende erhververe uden sikringsakt. Her er det nødvendigt at fratage skyldner besiddelsen af dokumentet.

 

Motorkørertøjer
Ved udlæg i biler, herunder busser, almindelige personbiler, lastbiler, varebiler, samt motorcykler foretages der tinglysning i bilbogen, for så vidt skyldneren ikke er berøvet rådigheden over køretøjet.

 

Traktorer, motorredskaber, påhængsredskaber (bortset fra campingvogne), knallerter, cykler og kørestole falder uden for regelsættet.

 

Det er afgørende, at stelnummeret angives korrekt i forbindelse med tinglysningen.

Ved brug af hjemmesiden accepterer du cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedst mulige oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept.

Luk