Afdragsordning

inkasso

Under udlægsforretning aftales det ofte, at gælden skal betales tilbage i afdrag (afdragsordning). Typisk kan skyldneren beholde de udlagte aktiver, så længe afdragsordningen overholdes.

 

Fogedretten tager typisk stilling til spørgsmålet om en afdragsordning i forbindelse med udlægsforretningen, men det er også muligt at indgå en afdragsordning i forbindelse med, at de udlagte aktiver bliver afhentet på skyldner bopæl.

 

Hvis der opnås enighed om, at gælden skal betales tilbage i afdrag, vil Advokaternes Inkasso Service anmode fogedretten om, at fogedretten godkender aftalen. Derved har aftalen retsvirkning, og samtidig opnås bevismæssig sikring af ordningen, ved at denne indføres i fogedbogen.

 

Afdragsordningen skal tage hensyn til, hvor meget skyldner realistisk set kan betale hver måned.

 

Det er en fordel for skyldner, at afdragsordningen varighed ikke overstiger 10 måneder, da fogedretten i sådan tilfælde kan bestemme, at skyldner må beholde de udlagte aktiver, så længe afdragsordningen overholdes af skyldner.

 

Afdragsperioden kan strække sig over en længere periode, og det kan derfor være praktisk for skyldner at tilmelde betalingen Betalingsservice, så gælden bliver betalt automatisk.

 

Send din sag i dag - Omkostningsfri Inkasso.

 

Misligholdelse af afdragsordningen

Hvis skyldner ikke betaler de aftalte afdrag til tiden, vil Advokaternes Inkasso Service som led i administration af afdragsordningen sende påmindelser til skyldner. Påmindelserne vil være pålagt rykkergebyrer. Skyldner skal være opmærksom på, at det typisk ikke være muligt at aftale en ny afdragsordning, der vedrøre samme gæld.

 

Misligholdes afdragsordningen vil Advokaternes Inkasso Service anmode om at de udlagte aktiver fratages skyldner ved en udkørende fogedforretning og derefter, at aktiverne bliver solgt på tvangsauktion.

 

Ønsker du at betale din gæld tilbage i afdrag?

Er du blevet kontaktet af Advokaternes Inkasso Service, og ønsker du at indgå en afdragsordning, har du mulighed for at ansøge om en afdragsordning.

 

Du skal som skyldner være opmærksom på, at afdragsordningen skal godkendes af vores klient.