fbpx
Tlf. +88 53 55 53

Forkyndelse – Hvordan meddeler fogedretten skyldner, at du har et krav?

Forkyndelse betyder, at fogedretten giver besked til skyldner om, at vi har sendt et krav i fogedretten for dig. Forkyndelsen har to formål:

 

  1. At oplyse skyldner om, at kravet er sendt i fogedretten og,
  2. At skyldner inden for 14 dage fra forkyndelsen kan meddele fogedretten, at skyldner er uenig i dit krav. Hvis skyldner ikke reagerer, vil betalingspåkravet 2. påtegnes. En 2. påtegning betyder, at skyldner nu er forpligtet til at betale dig, fordi du nu har et fundament for dit krav. I visse tilfælde kan skyldner få sagen genoptaget, og du kan derfor ikke være sikker på, at skyldner nu skal betale dig. Hvis der er uenighed om kravet, vil det være nødvendigt, at du hyrer en advokat, som kan hjælpe dig med at føre din sag for de civile domstole.

Hvad er betingelsen for at forkyndelse kan finde sted?
Inden forkyndelsen, skal fogedretten godkende din anmodning til fogedretten om, at du ønsker en sag for fogedretten. Denne anmodning kan du sende i form af et betalingspåkrav eller en fogedrekvisition.


Hvordan forkyndes et betalingspåkrav?
Det er fogedretten som vælger, hvordan forkyndelsen skal finde sted. Fogedretten kan vælge mellem følgende metoder:

 

  1. Brev – Skyldneren skal skrive under på at have modtaget meddelelsen, dvs. at skyldner aktivt skal medvirke, for at forkyndelsen kan finde sted.
  2. Post – Til forskel fra brevforkyndelse er det ved postforkyndelse ikke et krav, at forkyndelsen sker direkte overfor skyldneren, men ligesom ved brevforkyndelse, skal der kvitteres for modtagelsen.
  3. Stævningsmandsforkyndelse – Hvis fogedretten ikke kan komme i forbindelse med skylder på anden vis, risikerer skyldneren at få besøg af en stævningsmand på dennes bopæl eller arbejdsplads. Et besøg fra stævningsmanden kan være tilstrækkeligt til, at skyldner betaler dit krav. Stævningsmandsforkyndelse kan, på samme måde som ved postforkyndelse, ske overfor andre end skyldneren. Hvis skyldner eksempelvis er en virksomhed, kan forkyndelsen gennemføres overfor et medlem af direktionen eller bestyrelsen. Hvis skyldner er en virksomhed, vil stævningsmanden forsøge at træffe skyldner eller en ansat på virksomhedens adresse. Der kan også ske forkyndelse på direktørens eller et medlem af bestyrelsens bopæl eller arbejdsplads. Det er ikke afgørende, hvor forkyndelsen finder sted.
  4. Telefon – Skal ske direkte overfor skyldner.
  5. Statstidende – Denne form for forkyndelse kan benyttes, hvis det eksempelvis ikke er muligt at finde skyldner.
  6. Digitalt – Fogedretten kan sende en besked med Digital Post (e-boks) til skyldner. Forkyndelsen er sket, så snart skyldneren åbner, flyttet eller slettet beskeden fra fogedretten. Modtageren vil få besked i en pop-up på skærmen, og fogedretten vil modtage en kvittering fra modtagerens postkasse. Hvis skyldner ikke åbner, flytter eller sletter sin meddelelse, vil retten gå videre med en af de andre metoder til forkyndelse.

Konklusion
Det kan være frustrerende at vente på, at fogedretten får forkyndt betalingspåkravet overfor skyldner. Ofte løber fogedretten ind i vanskeligheder med at forkynde kravet, fordi skyldner er flyttet fra sin adresse. Sørg altid for at få identificeret din kunde, dvs. at du beder om din kundes navn, adresse og telefonnummer. Hvis din kunde har flere adresser så skriv dem alle ned. Du kan forkorte fogedrettens sagsbehandlingstid, hvis du gør det nemt for fogedretten at finde skyldner.

Ved brug af hjemmesiden accepterer du cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedst mulige oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept.

Luk