Tlf. +88 53 55 53

Forkyndelse – Hvordan meddeler fogedretten skyldner, at du har et krav?

Forkyndelse betyder, at fogedretten giver besked til skyldner om, at vi har sendt et krav i fogedretten for dig. Forkyndelsen har to formål:

  1. At oplyse skyldner om, at kravet er sendt i fogedretten og,
  2. At skyldner inden for 14 dage fra forkyndelsen kan meddele fogedretten, at skyldner er uenig i dit krav. Hvis skyldner ikke reagerer, vil betalingspåkravet 2. påtegnes. En 2. påtegning betyder, at skyldner nu er forpligtet til at betale dig, fordi du nu har et fundament for dit krav. I visse tilfælde kan skyldner få sagen genoptaget, og du kan derfor ikke være sikker på, at skyldner nu skal betale dig. Hvis der er uenighed om kravet, vil det være nødvendigt, at du hyrer en advokat, som kan hjælpe dig med at føre din sag for de civile domstole.

Hvad er betingelsen for at forkyndelse kan finde sted?
Inden forkyndelsen, skal fogedretten godkende din anmodning til fogedretten om, at du ønsker en sag for fogedretten. Denne anmodning kan du sende i form af et betalingspåkrav eller en fogedrekvisition.

Hvordan forkyndes et betalingspåkrav?
Det er fogedretten som vælger, hvordan forkyndelsen skal finde sted. Fogedretten kan vælge mellem følgende metoder:

  1. Brev – Skyldneren skal skrive under på at have modtaget meddelelsen, dvs. at skyldner aktivt skal medvirke, for at forkyndelsen kan finde sted.
  2. Post – Til forskel fra brevforkyndelse er det ved postforkyndelse ikke et krav, at forkyndelsen sker direkte overfor skyldneren, men ligesom ved brevforkyndelse, skal der kvitteres for modtagelsen.
  3. Stævningsmandsforkyndelse – Hvis fogedretten ikke kan komme i forbindelse med skylder på anden vis, risikerer skyldneren at få besøg af en stævningsmand på dennes bopæl eller arbejdsplads. Et besøg fra stævningsmanden kan være tilstrækkeligt til, at skyldner betaler dit krav. Stævningsmandsforkyndelse kan, på samme måde som ved postforkyndelse, ske overfor andre end skyldneren. Hvis skyldner eksempelvis er en virksomhed, kan forkyndelsen gennemføres overfor et medlem af direktionen eller bestyrelsen. Hvis skyldner er en virksomhed, vil stævningsmanden forsøge at træffe skyldner eller en ansat på virksomhedens adresse. Der kan også ske forkyndelse på direktørens eller et medlem af bestyrelsens bopæl eller arbejdsplads. Det er ikke afgørende, hvor forkyndelsen finder sted.
  4. Telefon – Skal ske direkte overfor skyldner.
  5. Statstidende – Denne form for forkyndelse kan benyttes, hvis det eksempelvis ikke er muligt at finde skyldner.
  6. Digitalt – Fogedretten kan sende en besked med Digital Post (e-boks) til skyldner. Forkyndelsen er sket, så snart skyldneren åbner, flyttet eller slettet beskeden fra fogedretten. Modtageren vil få besked i en pop-up på skærmen, og fogedretten vil modtage en kvittering fra modtagerens postkasse. Hvis skyldner ikke åbner, flytter eller sletter sin meddelelse, vil retten gå videre med en af de andre metoder til forkyndelse.

Konklusion
Det kan være frustrerende at vente på, at fogedretten får forkyndt betalingspåkravet overfor skyldner. Ofte løber fogedretten ind i vanskeligheder med at forkynde kravet, fordi skyldner er flyttet fra sin adresse. Sørg altid for at få identificeret din kunde, dvs. at du beder om din kundes navn, adresse og telefonnummer. Hvis din kunde har flere adresser så skriv dem alle ned. Du kan forkorte fogedrettens sagsbehandlingstid, hvis du gør det nemt for fogedretten at finde skyldner.

Mangler du betaling?

Indtast dine kontaktoplysninger og lad os hjælpe dig med at få sagen ud af verden med det samme.

Er det tid til at få betaling for dit arbejde?

Vores inddrivelsesprocent er høj, fordi vi behandler sagerne med rettidig omhu. Vi starter inddrivelsen af din faktura samme dag, som du sender den til os.

NORM E.
NORM E.
Read More
Super service og altid hurtig ekspedition. Mvh. Henrik - Norm Flytning
Anna Charlotta Lindström N.
Anna Charlotta Lindström N.
Read More
Jeg kan absolut anbefale Advokaternes Inkasso Service. meget professionel håndtering og behagelig kommunikation.
Patrick Raymond H.
Patrick Raymond H.
Read More
Top professionelle! Jeg havde egentlig regnet med at sagen ville ende hos fogedretten, men den nåede ikke så langt.....så var jeg betalt 🙂
Tonny B.
Tonny B.
Read More
Kan klart anbefale Advokaternes Inkasso Service, og vil helt sikkert bruge dem igen såfremt det skulle blive aktuelt.Kompetente mennesker, løbende info, og gode til at forklare juraen for os der ikke lige har det som spidskompetence.
Peer K.
Peer K.
Read More
God service med positive resultater, Jeg kan anbefale Advokaternes Inkasso Service.
Lea Bolander K.
Lea Bolander K.
Read More
Jeg kontaktede Advokaternes Inkasso Service, da jeg havde noget gæld som skulle inddrives. De var top professionelle og holdte mig hele tiden orienteret omkring hvad der skete i min sag. Jeg endte med at få alle mine penge :):) Vil anbefale Advokaternes Inkasso Service til alle.TAK for super god service hele vejen igennem forløbet.
Allan H.
Allan H.
Read More
Tak for godt samarbejde i har ydet en god hjælp det vil jeg fortælle videre til andre,mvhAllan Hougaard
Jesper C.
Jesper C.
Read More
En positiv oplevelse. En trættende lille sag blev overdraget til Advokaternes Inkassoservice. Jeg slap for besværet og de sørgede for at holde kontakt med skyldner. Det har kostet et minimum i forhold til den tid jeg havde brugt og yderligere ville have haft brugt. Helt rimeligt!Der er altid nogen at få fat på hvis der skal følges op.
Lyngby D.
Lyngby D.
Read More
Advokaternes Inkasso Service har været hurtige til at reagere på vores og skyldners henvendelser og har håndteret sagen rigtig fint med et godt resultat for os.
Rene Lodberg H.
Rene Lodberg H.
Read More
tak til Advokaternes Inkasso Service for hjælpen med at få mine penge fra en dårlig betaler. Super god service fra start.

Mangler du betaling?

Indtast dine kontaktoplysninger og lad os hjælpe dig med at få sagen ud af verden med det samme.

Er det tid til at få betaling for dit arbejde?

Vores inddrivelsesprocent er høj, fordi vi behandler sagerne med rettidig omhu. Vi starter inddrivelsen af din faktura samme dag, som du sender den til os.

NORM E.
NORM E.
Read More
Super service og altid hurtig ekspedition. Mvh. Henrik - Norm Flytning
Anna Charlotta Lindström N.
Anna Charlotta Lindström N.
Read More
Jeg kan absolut anbefale Advokaternes Inkasso Service. meget professionel håndtering og behagelig kommunikation.
Patrick Raymond H.
Patrick Raymond H.
Read More
Top professionelle! Jeg havde egentlig regnet med at sagen ville ende hos fogedretten, men den nåede ikke så langt.....så var jeg betalt 🙂