Tlf. +88 53 55 53

Insolvenserklæring – Hvad betyder det? Og hvordan beskytter det skyldner?

At afgive en insolvenserklæring betyder, at skyldner overfor fogedretten erklærer, at han ikke ejer nogle aktiver, som kan forventes at give dig dækning på en auktion. Skyldner fredes mod at møde i fogedretten i 6 måneder. Fredningen af skyldner kan tilsidesættes, hvis du har viden om, at skyldner ejer aktiver, som der kan gøres udlæg i.

Hvordan afgives en insolvenserklæring?

Alle fogedretsmøder starter med, at fogedretten forklarer skyldner, at han har pligt til at oplyse om alle økonomiske forhold, og at hans forklaring afgives under strafansvar. Skyldner har altså pligt til at tale sandt. Hvis skyldner oplyser, at han ikke kan betale dit krav og samtidig erklærer, at han ikke har nogle aktiver, som du kan gøre udlæg i, vil fogedretten notere, at skyldner har afgivet en insolvenserklæring. Insolvenserklæringen afgives af skyldner personligt. Virksomheder kan også afgive en insolvenserklæring.

Hvad er konsekvensen af en insolvenserklæring?

Konsekvensen er, at du fratages muligheden for at få skyldner fremstillet i fogedretten i 6 måneder fra afgivelsen af insolvenserklæringen. Hvis du sender et krav i fogedretten mod en skyldner som har afgivet en insolvenserklæring, vil fogedretten afvise din sag. Af samme grund kaldes reglen også “fredningsreglen”. Datoen for afgivelse af erklæringen vil fremgå af retsbogen og af betalingspåkravet.

Fredningsreglen fratager dig ikke muligheden for at kontakte skyldner i de 6 måneder, hvor skyldner er fredet mod at møde i fogedretten.

Er en insolvenserklæring og insolvens det samme?

Nej! En insolvenserklæring og insolvens er ikke det samme. Insolvens betyder, at en skyldner ikke kan betale fakturaer og andre krav, efterhånden som de forfalder, medmindre denne manglende evne til at betale blot er midlertidig.

Kan du vide, om skyldner har afgivet en insolvenserklæring, inden du sender dit krav i fogedretten?

Det korte svar er nej. Når Advokaternes Inkasso Service sender dit krav i fogedretten, har du en mulighed for at vælge, om fogedretten skal eller ikke skal forkynde dit krav overfor skyldner, uanset om skyldner er erklæret insolvent af fogedretten.

Få retsafgiften tilbage hvis skylder har afgivet insolvenserklæring, men det har en konsekvens

Hvis du beder fogedretten om ikke at forkynde, kan du få retsafgiften tilbage, såfremt skyldner har afgivet en insolvenserklæring. At fravælge forkyndelse har den ulempe, at du ikke vil opnå en dom for dit krav. Uden en dom vil forældelsen af dit krav ikke blive afbrudt, ligesom du på et senere tidspunkt ikke blot kan sende dit krav i fogedretten uden først at sende et nyt betalingspåkrav.

Vi beder som udgangspunkt altid fogedretten om at forkynde kravet, uanset om skyldner har afgivet insolvenserklæring.

Har du mistanke om, at skyldner ejer aktiver, du kan gøre udlæg i?

Du har ret til at få indsigt i, hvad skyldner har oplyst under et tidligere fogedretsmøde, hvor skyldner har afgivet en insolvenserklæring. Hvis du kan sandsynliggøre, at skyldner ejer aktiver som fogedretten ikke er blevet oplyst om, kan du bede fogedretten om at gennemføre en udkørende fogedforretning på skyldners adresse. Vi gennemfører også udkørende fogedforretninger for dig.

Mangler du betaling?

Indtast dine kontaktoplysninger og lad os hjælpe dig med at få sagen ud af verden med det samme.

Er det tid til at få betaling for dit arbejde?

Vores inddrivelsesprocent er høj, fordi vi behandler sagerne med rettidig omhu. Vi starter inddrivelsen af din faktura samme dag, som du sender den til os.

NORM E.
NORM E.
Read More
Super service og altid hurtig ekspedition. Mvh. Henrik - Norm Flytning
Anna Charlotta Lindström N.
Anna Charlotta Lindström N.
Read More
Jeg kan absolut anbefale Advokaternes Inkasso Service. meget professionel håndtering og behagelig kommunikation.
Patrick Raymond H.
Patrick Raymond H.
Read More
Top professionelle! Jeg havde egentlig regnet med at sagen ville ende hos fogedretten, men den nåede ikke så langt.....så var jeg betalt 🙂
Tonny B.
Tonny B.
Read More
Kan klart anbefale Advokaternes Inkasso Service, og vil helt sikkert bruge dem igen såfremt det skulle blive aktuelt.Kompetente mennesker, løbende info, og gode til at forklare juraen for os der ikke lige har det som spidskompetence.
Peer K.
Peer K.
Read More
God service med positive resultater, Jeg kan anbefale Advokaternes Inkasso Service.
Lea Bolander K.
Lea Bolander K.
Read More
Jeg kontaktede Advokaternes Inkasso Service, da jeg havde noget gæld som skulle inddrives. De var top professionelle og holdte mig hele tiden orienteret omkring hvad der skete i min sag. Jeg endte med at få alle mine penge :):) Vil anbefale Advokaternes Inkasso Service til alle.TAK for super god service hele vejen igennem forløbet.
Allan H.
Allan H.
Read More
Tak for godt samarbejde i har ydet en god hjælp det vil jeg fortælle videre til andre,mvhAllan Hougaard
Jesper C.
Jesper C.
Read More
En positiv oplevelse. En trættende lille sag blev overdraget til Advokaternes Inkassoservice. Jeg slap for besværet og de sørgede for at holde kontakt med skyldner. Det har kostet et minimum i forhold til den tid jeg havde brugt og yderligere ville have haft brugt. Helt rimeligt!Der er altid nogen at få fat på hvis der skal følges op.
Lyngby D.
Lyngby D.
Read More
Advokaternes Inkasso Service har været hurtige til at reagere på vores og skyldners henvendelser og har håndteret sagen rigtig fint med et godt resultat for os.
Rene Lodberg H.
Rene Lodberg H.
Read More
tak til Advokaternes Inkasso Service for hjælpen med at få mine penge fra en dårlig betaler. Super god service fra start.

Mangler du betaling?

Indtast dine kontaktoplysninger og lad os hjælpe dig med at få sagen ud af verden med det samme.

Er det tid til at få betaling for dit arbejde?

Vores inddrivelsesprocent er høj, fordi vi behandler sagerne med rettidig omhu. Vi starter inddrivelsen af din faktura samme dag, som du sender den til os.

NORM E.
NORM E.
Read More
Super service og altid hurtig ekspedition. Mvh. Henrik - Norm Flytning
Anna Charlotta Lindström N.
Anna Charlotta Lindström N.
Read More
Jeg kan absolut anbefale Advokaternes Inkasso Service. meget professionel håndtering og behagelig kommunikation.
Patrick Raymond H.
Patrick Raymond H.
Read More
Top professionelle! Jeg havde egentlig regnet med at sagen ville ende hos fogedretten, men den nåede ikke så langt.....så var jeg betalt 🙂