Inkassogebyr

inkasso

Hvad er et inkassogebyr?

Et inkassogebyr skal dække det arbejde, du har haft med at opgøre dit krav og sende din sag til advokatinkasso eller til et inkassobureau.

 

Hvornår kan du beregne et inkassogebyr?

Du kan kræve, at skyldner betaler gebyret, hvis du har overgivet din sag til inkasso. Du vil formentlig ikke opnå ret til gebyret, ved at du sender dit krav til inkasso i en intern inkassoafdeling i din virksomhed.

 

Du behøver ikke at skrive til skyldner, før du overgiver dit krav til inkasso. Den eneste betingelse for at sende en sag til inkasso er, at du har en faktura som er forfalden eller andet grundlag for dit krav. Det kan eksempelvis være et underskrevet gældsbrev eller en dom.

 

Er et inkassogebyr det samme som et rykkergebyr?

Inkassogebyret har ikke noget at gøre med et rykkergebyr. Du kan altså både kræve, at skyldner betaler dig et eller flere rykkergebyrer (max 3 rykkergebyrer af 100,- kr. pr. rykker) og et inkassogebyr.

 

Må jeg kræve to inkassogebyrer?

Nej! Hvis du har flere forskellige krav mod skyldner, kan du beregne tre rykkergebyrer pr. krav. Du må kræve kræve flere inkassogebyrer.

 

Hvor meget kan du kræve, at skyldner betaler i inkassogebyr?

Inkassogebyret kan du kræve for det arbejde, du har med at opgøre dit krav og sende det til inkasso. Beløbet ændrer sig ikke, uanset hvor stort et arbejde, du har haft med at opgøre dit krav. Efter rentelovens § 9b, stk. 3, må inkassogebyret højest være på 100 kr. Du kan kræve gebyret betalt, uanset om skyldner er enig eller uenig i dit krav.