Inkassogebyr

inkasso

Hvad er et inkassogebyr?

Et inkassogebyr skal dække det arbejde, du har haft med at opgøre dit krav og sende din sag til advokatinkasso eller til et inkassobureau.

 

Hvornår kan du beregne gebyret?

Du kan kræve, at skyldner betaler gebyret, hvis du har overgivet din sag til inkasso og anmodet en anden om at inddrive dit krav. Du kan formentlig ikke opnå ret til gebyret, ved at du sender dit krav til inkasso i en intern inkassoafdeling i din virksomhed.

 

Det er en fordel for dig at vide, at du ikke behøver at have skrevet til skyldner, at sagen er overgivet til inkasso, og at du i den anledning vil kræve et inkassogebyr.

 

Må jeg kræve et inkassogebyr to gange?

Hvis du har flere forskellige krav mod skyldner, kan du formentlig godt opkræve et rykkergebyr pr. krav, men du kan ikke beregne flere inkassogebyrer.

 

Hvor meget må du kræve i inkassogebyr i 2016?

Efter rentelovens § 9b, stk. 3, må gebyret højest være på 100 kr., og gebyret kan også opkræves, selv om skyldner har gjort indsigelser. Gebyret på 100 kr. er fast, og du må derfor ikke kræve mere, uanset hvor stort et arbejde du har haft med at opgøre dit krav.