Rykkergebyr

inkasso

Optimer din rykkerprocedure 

Du kan opkræve et rykkergebyr for det arbejde, du har med at rykke skyldner for betaling. Reglerne for hvornår og hvor meget du må kræve i gebyr, er reguleret i rentelovens § 9 b.

 

Når du rykker skyldner for betaling, skal det gerne ske hurtigt, og rykkerskrivelsen skal opfylde lovens krav. På vores side for skabeloner kan du gratis downloade en rykker med et inkassovarsel.


Kom først til mølle

Du kan overveje at sende sagen til Advokaternes Inkasso Service allerede efter første rykkerskrivelse. Når du sender dit fakturatilgodehavende til inkasso før andre, kommer du først til mølle. Giv ikke skyldner unødvendig lang kredit! – Det giver i mange tilfælde et større tab. En faktura som er mindre end 6 måneder gammel, er nemmere at inddrive end ældre fakturaer.

 

Send din sag i dag - Omkostningsfri Inkasso.

 


Overblik over reglerne for opkrævning af et rykkergebyr

 

  • Du må pålægge et rykkergebyr, hvis du har haft rimelig grund til at rykke skyldner for betaling.
  • Rykkergebyret må højest være på 100 kr. og er momsfrit.
  • Du må sende op til tre rykkerskrivelser for det samme krav
  • Der skal gå minimum 10 dage mellem hver rykkerskrivelse.
  • Du må opkræve gebyret, uanset om du har indgået en aftale med skyldner herom.
  • Rykkergebyret kan pålægges af dig eller af Advokaternes Inkasso Service

 

Rykkergebyret må opkræves ved siden af de omkostninger, som må opkræves ved udenretlige inddrivelse. Der er ikke noget krav om, at du skal pålægge skyldner at betale et rykkergebyr, før du overdrager sagen til Advokaternes Inkasso Service.

 

For at Advokaternes Inkasso Service kan pålægge skyldner at betale udenretlig inddrivelsesomkostninger, skal du sende minimum en rykkerskrivelse til skyldner, hvor du skriver følgende:

 

Hvordan formulerer jeg et inkassovarsel?

 

“Hvis ovenstående beløb ikke er indbetalt til os inden 10 dage fra dato, vil vi uden yderligere varsel sende denne sag til retslig inkasso hos Advokaternes Inkasso Service med deraf følgende yderligere udgifter for dig. Der vil i så fald blive tilskrevet yderligere et inkassogebyr på kr. 100,00, jfr. rentelovens § 9a, stk.1, jfr. stk. 3 og iht. inkassoloven.”

 

Download vores gratis rykkerskabeloner, så er du sikker på, at dine rykkerskrivelser opfylder lovgivers krav.

 

Hvis skyldner er erhvervsdrivende, har du mulighed for at aftale at rykkergebyret skal være på et andet beløb end 100 kr. Rykkergebyret skal dog være rimeligt og relevant at opkræve.

 

Læse mere om renteloven.