Skyldner udebliver

inkasso

Skyldner udebliver med gyldig grund

Det sker ofte, at skyldner udebliver fra et fogedretsmøde, og det kan der være flere årsager til. Hvis der foreligger en gyldig grund til, at skyldner er udeblevet, vil fogedretten fastsætte en ny dato for mødet.

 

Skyldner udebliver uden gyldig grund

Udebliver skyldner fra et møde i fogedretten, vil Advokaternes Inkasso Service stort set altid begære skyldneren politifremstillet, dvs. at politiet anholder skyldneren og bringer ham til fogedretten. Det er også en mulighed, at sagen fortsættes på skyldnerens adresse som en udkørende fogedforretning.

 

Ved en udkørende fogedforretning vil fogedretten varsle en dato, hvor fogeden samme med Advokaternes Inkasso Service kører ud på skyldner bopæl og undersøger, om skyldner har aktiver, der kan foretages udlæg i. Hvis skyldner ikke er hjemme, kan en låsesmed skaffe adgang til boligen.