Tlf. +88 53 55 53

Tilbage til oversigten

Opfylder du betingelserne for at sende dit krav til inkasso?

Inden du sender dit krav til inkasso, skal du undersøge, om betingelserne for inkasso er opfyldt. Betingelser for at starte en inkassosag kan i grove træk beskrives således:   Skyldners forpligtelse til at betale dig skal være til stede Din faktura indeholder formentlig en dato for, hvornår du kan kræve betaling (forfaldstid). Den første betingelse …

Læs mere

Skyldner betaler direkte til mig?

Hvis skyldner betaler direkte til dig, må du sørge for at give os besked, så vi kan regulere kravet derefter, ligesom du må sørge for at overføre vores andel til os. Torben StohnUddannet jurist fra Københavns Universitet. Arbejder hos Stohn Advokatfirma og er til daglig ansvarlig for Advokaternes Inkasso Service og CloudCollect.

Skyldner har indsigelser mod mit krav?

Hvis skyldner gør indsigelser, vil vi søge at få afklaret en eventuel misforståelse hos skyldner. Såfremt der foreligger en tvist, som du ønsker at føre videre, vil vi tilbyde at bistå hermed efter nærmere aftale og ofte til en fast pris. Trækker du sagen tilbage, vil vi i nogle tilfælde forlange helt eller delvis betaling …

Læs mere

Hvilke krav kan behandles?

Alle krav op til 100.000 kr. kan behandles. Såfremt kravet er større, vil sagen blive behandlet af en advokat hos Stohn Advokatfirma.   Det er en betingelse, at – Fordringen er ubestridt. En bestridt fordring kaldes også et krav med indsigelser. – Skyldner ikke er under konkurs eller rekonstruktion – Skyldner på tidspunktet for gældsstiftelsen …

Læs mere

Jeg ønsker at trække min sag tilbage

Du kan trække en sag tilbage når som helst, men vi forbeholder os da, at beregne sig salær, som var kravet inddrevet på tidspunktet for tilbagekaldelsen. Det skyldes, at vi lægger et stort arbejde i at inddrive dit tilgodehavende. Vores indstilling er dog den, at du skal være tilfreds med vores indsats. Torben StohnUddannet jurist …

Læs mere

Hvilke tillægsydelser kan I levere?

Vi tilbyder flere tillægsydelser herunder anmeldelse af krav i konkurs- og dødsboer, udkørende fogedforretning, udarbejdelse af fogedbegæringer på baggrund af et eksisterende fundament (betalingspåkrav, dom, frivilligt forlig, gældsbrev mv.). Du finder vores priser for tillægsydelser i vores prisliste, som fremgår nederst i vores betingelser. Torben StohnUddannet jurist fra Københavns Universitet. Arbejder hos Stohn Advokatfirma og er …

Læs mere

Hvordan beregner I jeres salær?

Du betaler os kun, hvis vi inddriver dit krav. Salæret er sammensat af de lovfastsatte gebyrer, inkassoomkostninger, mødesalærer og renter samt 12 % af hovedstolen. Hvis du sender sagen til os via en af vores integrationer, giver vi dig en rabat på 2% af hovedstolen, således at du modtager 90% af din faktura.   Det …

Læs mere

Hvad koster det at få behandlet en sag?

Vi kan gennemføre inkassoprocessen uden for fogedretten uden omkostninger. Vi modtager alene betaling, hvis skyldner betaler. Fogedretlig behandling tilbyder vi til en fast pris på 1.000,- kr. samt retsafgift. Retsafgiften skal i sidste ende betales af skyldner. Brug denne beregner til at udregne prisen for at gå i fogedretten. Torben StohnUddannet jurist fra Københavns Universitet. …

Læs mere

Tager I løbende abonnement for jeres service?

Nej, vores service er abonnements fri. Sagerne kan endda gennemføres helt uden omkostninger, hvis du mener, det er at kaste gode penge efter dårlige. Torben StohnUddannet jurist fra Københavns Universitet. Arbejder hos Stohn Advokatfirma og er til daglig ansvarlig for Advokaternes Inkasso Service og CloudCollect.

Ved brug af hjemmesiden accepterer du cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedst mulige oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept.

Luk