Hvad er en debitor?

inkasso

Debitor er en person eller en virksomhed som har gæld. Gælden kan opstå på mange måde. Typisk opstår gælden ved at en erhvervsdrivende leverer en ydelse eller et produkt til sin kunde. Kunden har nu en gæld til den erhvervsdrivende og kaldes en debitor eller en skyldner. Den erhvervsdrivende er nu kreditor. 

 

Et opkald til skyldner er ofte tilstrækkeligt

Har du en faktura som ikke er betalt til tiden, skal du undersøge, hvad årsagen er til, at du ikke har modtaget betaling. Ofte kan du opnå betaling ved blot at kontakte skyldner over telefonen og rykke for betalingen.

 

Bekræft aftalen med debitor

Umiddelbart efter samtalen bør du sende en e-mail til skyldner, hvor du vedhæfter fakturaen og bekræfter jeres aftale.

 

Du kan starte din e-mail således: “Tak for samtalen. For god ordens skyld bekræfter jeg vores aftale om, at du senest betaler min faktura den X. Fakturaen er vedhæftet”.

 

Hvad gør du, hvis debitor stadig ikke betaler? 

Hvis skyldner misligholder jeres aftale, skal du straks sende et rykkerbrev. Rykkerbrevet bør indeholde et inkassovarsel, og du kan hente et eksempel her.

 

Debitors undskyldninger

Som kreditor skal du forvente, at debitor undskylder den manglende betaling med, at din faktura aldrig er modtaget.

 

En anden forklaring på den manglende betaling kan være, at din ydelse eller dit produkt ikke har levet op til debitors forventninger. Hvis du er enig i, at din ydelse eller dit produkt lider af en mangel, kan du forsøge at afhjælpe manglen. Såfremt det ikke er muligt at afhjælpe, kan du foreslå at give et afslag i prisen.

 

Hvis du sender en sag med indsigelser til inddrivelse, skal du huske, at din advokat skal gøres opmærksom på, at debitor har rejst indsigelser. Din advokat vil have behov for, at du forholder dig til indsigelsen ved at forklare, hvorfor du trods indsigelsen fastholder dit krav.