Renter

inkasso

Hvornår kan du beregne renter?

[powerpress]
Hvis du ikke har fastsat en sidste betalingsdag for kravet (forfaldsdag), kan du som erhvervsdrivende først kræve renter 30 dage efter, at du har anmodet om betaling. Husk derfor altid at fastsætte en sidste betalingsdag i din faktura.

 

Det er som hovedregel ikke tilstrækkeligt at sende en faktura til din kunde, hvor rentebetingelsen er anført.

 

Hvis du har aftalt, at betalingsfristen skal være længere end 30 dage, kan du først kræve renter efter denne dato.

 

Hvilken rentesats må du kræve?

Som erhvervsdrivende skal du skelne mellem, hvilken rentesats du kan kræve af andre erhvervsdrivende, og hvad du må kræve af forbrugere.

 

Send din sag i dag - Omkostningsfri Inkasso.

 

Forbrugere som skyldner

Hvis skyldner er forbruger, er den rente, som du højest kan pålægge forbrugeren at betale Nationalbankens officielle udlånsrente + 8 % om året. Renten kaldes også morarente eller procesrenten. Procesrenten er fastsat ved lov og reguleres halvårligt. Du kan finde den gældende morarente på Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

 

Det er i strid med renteloven at indgå en aftale med forbrugeren om, at forbrugeren skal betale en højere rente end morarenten. En sådan aftale er ugyldig.

 

Der findes nogle helt særlige tilfælde, hvor det er muligt at kræve en  højere rente. Hvis du er i tvivl om hvilken rente du må pålægge en forbruger, er du velkommen til at kontakte Advokaternes Inkasso Service. Du kan kontakte os på telefon 33 15 55 55 eller pr. e-mail på inkasso@stohn.dk.

 

Erhvervsdrivende som skyldner

Her skal du være opmærksom på, at skyldners forsinkelse med betaling automatisk udløser en ret til at opkræve et kompensationsbeløb på 310 kr. Kompensationsbeløbet kan allerede opkræves ved første rykker.

 

Hvis du ikke udtrykkeligt har aftalt en længere betalingsfrist med skyldner end 30 dage, kan du kræve kompensationsgebyr og morarenter efter 30 dage.

 

Rentebetingelserne skal aftales med kunden og fremgå tydeligt af ordrebekræftelsen eller af jeres standard salgs- og leveringsbetingelser. Det er vigtigt, at din kunde konkret har accepteret jeres salgs- og leveringsbetingelser. Rentesatsen kan også følge af sædvane eller branchekutyme.

 

Over for en anden erhvervsdrivende må du gerne aftale en højere rente end procesrenten.