Vi samarbejder med Rykkerportalen

Optimer din rykkerproces

For at minimere risikoen for dårlige betalere, er det yderst vigtigt med hurtig opfølgning på udeståender. Derfor har vi valgt at tilbyde rykkerservice i samarbejde med Rykkerportalen, der gennem deres fleksible integrationer med forskellige økonomi- og regnskabssystemer, sikrer at dine udeståender ikke bliver glemt.

Rykkerportalen har specialiseret sig i rykkerprocessen, og deres procedure kan tilpasses den enkelte forretning.

Rykkerportalen tilbyder rykkerservice

Rykkerportalen tilbyder rykkerservice og henter forfaldne fakturaer (normalt 10 hverdage efter forfaldsdato). Rykkerportalen sender advisering til dig om at rykkerprocessen vil starte om 5 dage, med mindre du sletter faktura i Rykkerportalens system (direkte link er i e-mailen) (De 10 / 5 dage kan konfigureres individuelt, så det passer til din fakturerings- og bogføringsrytme).

Debitor identificeres og modtager første rykker

Rykkerportalen undersøger om debitors oplysninger ser korrekte ud, og rykker 1 udsendes herefter normalt efter 5 dage. Undersøgelsen sikrer at de mest elementære stavefejl m.m., som kan besværliggøre inkassoprocessen og specielt en eventuel retssag senere. Hvis debitor er i konkurs behandling vil det også blive opdaget på dette tidspunkt, hvorved man får mulighed for at sende krav til kurator tidligt i forløbet.

Rykker 2 og 3

Rykker 2 udsendes 10+ dage efter rykker 1, hvis debitor ikke har betalt i mellemtiden. Efter yderligere 10+ dage, sender Rykkerportalen rykker 3, der samtidig er inkassovarsel. Når rykker 3 dannes, adviseres du om, at inkassovarsel udsendes, hvilket betyder at sagen, ved fortsat udeblivende betaling, automatisk overgår til inkasso hos Advokaternes Inkasso Service.

Fordele ved at benytte Rykkerportalen

Ligesom Advokaternes Inkasso Service, har Rykkerportalen fokus på hurtig opfølgning. Det er vigtigt fordi:

  • Hurtig opfølgning forbedrer dine chancer for succesfuld inddrivelse.
  • Kunderne “opdrages” til at betale rettidigt, hvilket øger din likviditet.
  • Det er vigtigt for behandling af besværlige sager, at opfølgning er sket rettidigt og i henhold til gældende lovgivning. Dette sikrer Rykkerportalen.

Rykkerportalens rykkerservice er 100% no-cure-no-pay og uden abonnement. Sammen med vores samarbejdspartner kan vi således tilbyde både rykker- og inkassoservice uden omkostninger.

Med den samlede løsning får du:

  • Rykker- og inkasso uden omkostninger
  • Mulighed for automatisk oprettelse af sager
  • Gratis indberetning til RKI
  • Ubegrænset antal sager
  • Ingen krav om beløbsstørrelse
  • Du skal bare koncentrere dig om at fakturere og bogføre, resten klarer vi.

Hvem er Rykkerportalen

Rykkerportalen drives af ErKi Data ApS, der er grundlagt af Erik Troelsen Pretzmann og Kim Østergaard. De har mange års erfaring med at designe og styre databaser og softwaresystemer, herunder håndtering af og behandling af fortrolige økonomiske informationer i store og små virksomheder.

De seneste år har firmaets fokus ændret sig fra udvikling og drift af IT-systemer til håndværkere; til at være et inkassobureau med speciale i rykkerprocessen, hvor IT kompetencerne udnyttes til at udvikle værktøjer, der sikrer at kunderne får fulgt op på udeståender, uden at de behøver at være genier inden for hverken IT eller bogføring.

Se eventuelt mere på Rykkerportalens hjemmeside.

Rykkerportalen

Kontaktoplysninger

Advokaternes Inkasso Service
Esplanaden 26
1263 København K
Telefon 88 53 55 53
info@www.inkassoadvokat.dk
Rykkerportalen
Vejrmosegårds Allé 33
7000 Fredericia
Telefon: 23 91 53 39
info@rykkerportalen.dk