Renteloven

inkasso

Hvilke regler er reguleret i renteloven?

Renteloven behandler de regler, der har at gøre med hvornår du må opkræve renter og omkostninger ved inddrivelsen. Du kan i loven finde bestemmelser, som regulerer, hvornår du kan opkræve morarenter og rykkergebyr og med hvilken rentesats.

 

Hvilken betydning har den seneste ændring i renteloven?

Loven trådte i kraft den 1. marts 2008 og er senest ændret den 1. marts 2013. De seneste ændringer i renteloven har betydning for dig som kreditor, men ændringerne har også betydning for debitor (skyldner), forbrugere og erhvervsdrivende.

 

 

Hvad blev ændret?

 

  • Morarenten hævet fra 7% til 8%
  • Der blev indført regler om betalingsfrister
  • Kreditor fik ret til et fast kompensationsgebyr (kun over for erhvervsdrivende)

 

Send din sag i dag - Omkostningsfri Inkasso.

 

Ændringens betydning for dig som kreditor

Ændringen i renteloven har gjort det nemmere for dig at starte en forenklet inkassoproces mod skyldner. Den forenklede inkassoproces starter med, at vi på dine vegne sender et betalingspåkrav til fogedretten. Ændringen har også givet dig ret til en højere rentesats. Morarenten blev hævet fra 7% til 8% plus referencesats. Den forhøjede morarente kan både beregnes over for forbrugere og erhvervsdrivende.

 

Ved ændringen blev der indført en deklaratorisk regel (retsregel, der kan fraviges ved aftale), om at betalingsfristen for dit tilgodehavende hos andre erhvervsdrivende, højest må være 30 dage. Fristen regnes fra det tidspunkt, du har sendt eller udtrykt dit ønske om betaling.