Fogedretten

inkasso

Fogedretten og dens funktion

Fogedretten er en selvstændig del af domstolen. Fogedretten gennemtvinger handlinger og betalinger, hvor der foreligger et sikkert grundlag for kravet ved bl.a. at:

 

  • foretage udlæg i skyldners aktiver
  • gennemføre en udkørende fogedforretninger til skyldners bopæl
  • sørge for at skyldners aktiver bliver solgt på auktion

Fogedretten har også en anden væsenlig funktion, som er at hjælpe med at fastslå det krav kreditor har hos skyldner. Så længe kravet er under 100.000, og skyldner ikke har gjort indsigelser, kan det ske med et betalingspåkrav. Denne proces er meget hurtigere end den tradtionelle, hvor der skulle indgives en stævning til byretten.

 

Send din sag i dag - Omkostningsfri Inkasso.

 

Skyldner indkaldes til fogedretten

Når kravet et fastslået ved dom, indkaldes skyldner til et møde i fogedretten. Det sker enten ved at en stævningsmand afleverer indkaldelsen til skyldner, eller ved at skyldner modtager besked via e-boks.

 

Hvem er tilstede under fogedretsmødet?

I inkassosager vil der under fogedretsmødet typisk være tre personer til stede, som er: Fogeden, skyldner og en advokat, som repræsenterer dig.

 

Hvad er formålet med fogedretsmødet?

Formålet med fogedretsmødet er at gøre det klart, om skyldner har mulighed for at betale de penge, som du har til gode. Hvis skyldner ikke kan betale gælden på en gang, er det ofte muligt at indgå en afdragsordning.

 

Hvis skyldner ikke møder op, kan vi bede politiet om at hente skyldner. Skyldner risikerer at skulle være i politiets varetægt frem til næste møde i fogedretten.

 

Udlæg i skyldners ejendele sker på opfordring fra advokaten. Du kan trykke her, hvis du vil læse mere om, hvilke aktiver der kan foretages udlæg i.

 

Vi anmoder fogedretten om at foretage udlæg i aktiver svarende til det beløb, som du har til gode. Dermed får du sikkerhed i de udlagte aktiver og kan tvangsrealisere dem på tvangsauktion, hvis det bliver nødvendigt.