Fogedretten

inkasso

Fogedretten er til for at afgøre, om du har et krav. Når det er fastslået, at du har et krav, kan fogedretten assistere dig med at få skyldner til at betale.

 

Hvordan fastslår fogedretten, om jeg har et krav?

Hvis dit tilgodehavende er under 100.000,- kr., kan det fastslås, om har et et krav ved at sende et betalingspåkrav til fogedretten. Når betalingspåkravet er 2. påtegnet, er det fastslået, at du har et krav (også kaldet fundament).

 

Den fogedretlige proces er noget hurtigere og billigere end at udtage stævning. Et fundament kan også være et gældsbrev som er underskrevet af skyldner eller en dom.

 

 

Hvordan kan fogedretten hjælpe mig med at få skyldner til at betale?

Fogedretten er til for at få skyldner til at betale dit krav ved at:

 

  • Gøre udlæg i skyldners værdier, eksempel en bil, et hus eller et depositum
  • Gennemføre udkørende fogedforretninger på skyldners bopæl
  • Sørge for at skyldners aktiver bliver solgt på auktion

 

Har du behov for, at vi indbringer dit krav for fogedretten?

Send din sag i dag - Omkostningsfri Inkasso.

 

Skyldner indkaldes til fogedretten

Når betalingspåkravet er 2. påtegnet, bliver skyldner indkaldt til et møde i fogedretten. Det sker enten ved at en stævningsmand afleverer indkaldelsen til skyldner, eller ved at skyldner modtager besked via e-boks.

 

Hvem er tilstede under fogedretsmødet?

I inkassosager vil der under fogedretsmødet typisk være tre personer til stede, som er: Fogeden, skyldner og en advokat, som repræsenterer dig. Advokaternes Inkasso Service repræsenterer dig i fogedretten, og du skal derfor ikke møde op.

 

Hvad er formålet med fogedretsmødet?

Formålet med fogedretsmødet er at gøre det klart, om skyldner har mulighed for at betale dit krav. Hvis skyldner ikke kan betale gælden på en gang, er det ofte muligt at indgå en afdragsordning.

 

Hvis skyldner ikke møder op, kan vi bede politiet om at hente skyldner. Skyldner risikerer at skulle være i politiets varetægt frem til næste møde i fogedretten.

 

Udlæg i skyldners ejendele sker på opfordring fra Advokaternes Inkasso Service. Du kan trykke her, hvis du vil læse mere om, hvilke aktiver der kan foretages udlæg i.

 

Vi anmoder fogedretten om at foretage udlæg i aktiver svarende til det beløb, som du har til gode. Dermed får du sikkerhed i de udlagte aktiver og kan tvangsrealisere dem på tvangsauktion, hvis skyldner misligholder afdragsordningen.