Databehandlerforhold

inkasso

Databehandleraftale

For at vi kan behandle jeres inkassosag, skal der indgås en databehandleraftale mellem jeres virksomhed og Advokaternes Inkasso Service. Vores databehandleraftale er en integreret del af vores vilkår og betingelser, som I finder her.


Hvilke personoplysninger indhentes?

I forbindelse med oprettelse af sagen, vil vi bede fysiske personer om at angive kontaktinformationer i form af: Navn, e-mail og telefon.

 

Oplysninger om skyldner

Oplysninger om skylder vil typisk omfatte flere forhold herunder: Kontaktinformationer, kravets størrelse og sagens forløb. Personoplysningerne indhentes for at kunne inddrive kravet.

 

Hvor længe opbevares personoplysningerne?

Personoplysningerne opbevares, indtil sagen er afsluttet, og en efterfølgende periode på op til 5 år.

 

Retsgrundlaget

Retsgrundlaget er Advokaternes Inkasso Services legitime interesser med hensyn til udøvelse af advokaterhvervet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, samt klientens retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.

 

Vidergivelse af personoplysninger

Advokaternes Inkasso Service vidergiver ikke personoplysninger, medmindre vi er forpligtet til vidergive oplysningerne.